Протоколи от заседания
-----------------------------------
МАНДАТ 2015 -2019
Протокол № 66 от 16.10.2019 г.

Протокол № 65 от 18.09.2019 г.

Протокол № 64 от 26.08.2019 г.

Протокол № 62 от 26.06.2019 г.

Протокол № 61 от 23.05.2019 г.

Протокол № 60 от 15.05.2019 г.

Протокол № 59 от 24.04.2019 г.

Протокол № 58 от 29.03.2019 г.

Протокол № 57 от 27.02.2019 г.

Протокол № 56 от 30.01.2019 г.

Протокол № 55 от 07.01.2019 г.

Протокол № 54 от 19.12.2018 г.

Протокол № 53 от 29.11.2018 г.

Протокол № 52 от 30.10.2018 г.

Протокол № 51 от 28.09.2018 г.

Протокол № 50 от 14.09.2018 г.

Протокол № 49 от 30.08.2018 г.

Протокол № 48 от 30.07.2018 г.

 
 
 
 
 
 
 
 

Протокол № 30 от 05.05.2017 г. от заседание на Общински Съвет Никопол за приемане на Наредба № 6 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Никопол

Протокол № 29 от 27.04.2017 г.

Протокол № 28 от 30.03.2017 г.

Протокол № 27 от 27.02.2017 г.

Протокол № 26 от 06.02.2017 г.

Протокол № 25 от 01.02.2017 г.

Протокол № 24 от 27.01.2017 г.

Протокол № 23 от 05.01.2017 г.

Протокол № 22 от 19 и 20.12.2016 г.

Протокол № 21 от 05.12.2016 г.

Протокол № 20 от 28.11.2016 г.

Протокол № 19 от 22.11.2016 г.

Протокол № 18 от 28.10.2016 г.

Протокол № 17 от 14.09.2016 г.

Протокол № 16 от 11.08.2016 г.

Протокол № 15 от 27.07.2016 г.

Протокол № 14 от 29.06.2016 г.

Протокол № 13 от 22.06.2016 г.

Протокол № 12 от 30.05.2016 г.

Протокол № 11 от 27.04.2016 г.

Протокол № 10 от 11.04.2016 г.

Протокол № 9 от 29.03.2016 г.

Протокол № 8 от 11.03.2016 г.

Протокол № 7 от 26.02.2016 г.

Протокол № 6 от 19.02.2016 г.

Протокол № 5 от 28.01.2016 г.

Протокол № 4 от 18.12.2015 г.

Протокол № 3 от 03.12.2015 г.

Протокол № 2 от 30.11.2015 г.

Протокол № 1 от 09.12.2015 г.

----------------------------------------------------------------
Протокол № 72 от 12.10.2015 г.

Протокол № 71 от 18.09.2015 г.

Протокол № 70 от 11.09.2015 г.

Протокол № 69 от 28.08.2015 г. и 31.08.2015 г.

Протокол № 68 от 30.07.2015г.

Протокол № 67 от 26 и 29.06.2015 г.
 
 
 
 
 
 
 
 
Протокол № 53 от 31.10.2014 г.

Протокол № 52 от 09.10.2014 г.

Протокол № 51 от 16.09.2014 г.

Протокол № 50 от 29.08.2014 г.

Протокол № 49 от 26.08.2014 г.