ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

Дата на публикуване: 08.05.2013 11:52
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование Брой тегления
Разрешения за строеж за 2021 г..doc 18 Изтегли
_Удостоверения за въвеждане в експлоатация 2015-2021г..xls 19 Изтегли
Технически паспорти 2017-2020.xls 119 Изтегли
Разрешения за строеж 2015-2020 г..doc 153 Изтегли
СПИСЪК ПУП-ПРЗ 2.doc 163 Изтегли