ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование Брой тегления
СПИСЪК ПУП-ПРЗ 2.doc 15 Изтегли
Технически паспорти 2017-2020.xls 16 Изтегли
Разрешения за строеж 2015-2020 г..doc 22 Изтегли