Конкурс за заемане на длъжността „Началник сектор „Приходи” при Общинска администрация Никопол.