СОЦИАЛНИ УСЛУГИДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА НИКОПОЛ


МЕХАНИЗЪМ ЛИЧНА ПОМОЩ


Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“


ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА „ТОПЪЛ ОБЯД У ДОМА В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ-2020 г.“, финансирана от националния бюджет чрез Агенция за социално подпомагане, Проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Никопол“

„Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги