Домашен социален патронаж

Дата на публикуване: 18.10.2016 08:34

На територията на община Никопол функционира Домашен социален патронаж с кухни разположение в двете най-големи населени места в общината – гр. Никопол и с. Новачене, от 1992 г. и обслужват всичките 14 населени места в община Никопол.

ДСП НИКОПОЛ

Кухненският блок на Домашен социален патронаж гр. Никопол се помещава в приземния етаж на масивна сграда и има самостоятелен вход и изход, на адрес гр. Никопол, ул. Васил Левски 26. Общата площ на ДСП Никопол е 51,55 м², в това число: подготвителни помещения за първична обработка на месо, риба и зеленчуци; три броя складови помещения за сухи продукти, за зеленчуци и за яйца, оборудвани с пет броя хладилни съоръжения за плюсово и минусово съхранение на суровините; обособени помещения за разливане на храни и за измиване на външен транспортен амбалаж

Кухнята обслужва населените места: гр.Никопол, с. Черковица, с. Драгаш войвода, с. Въбел, с. Жернов, с. Евлогиево и с. Муселиево. Капацитета на заведението е 160 патронирани лица, обслужвани от 7 души квалифициран и помощен персонал /Управител на двата патронажа, домакин, готвач, 2 помощник-готвача, 2 шофьора/.

ДСП НОВАЧЕНЕ

Домашен социален патронаж с. Новачене се помещава в преустроена сграда за кухненски блок, отговаряща на съвременните хигиенни изисквания за обзавеждане и оборудване, със самостоятелен вход и изход, намираща се на адрес: с. Новачене, ул. Любен Дочев 1.

Кухненският блок се състои от функционално свързани помещения с обща площ: 89 м² с обособени всички необходими подготвителни и складови помещения.

Кухнята в с. Новачене обслужва шест населени места на територията на община Никопол: с. Санадиново, с. Новачене, с. Лозица, с. Любеново, с. Дебово и с. Асеново. Капацитетът на социалното заведение е 160 обслужвани лица. Персоналът се състой от 6 души с дългогодишен опит в предоставянето на социалната услуга /домакин, готвач, помощник- готвач, санитар и 2 шофьора/.

В двете социални заведения са въведени добри производствени и хигиенни практики и се изпълнява система за управление безопасността на храните основана на процедури, базирани на принципите на НАССР.

Дейността на Домашния социален патронаж е насочена към подпомагане лицата от третата възраст и тези, нуждаещи се от специални грижи, които не са в състояние да организират и задоволяват своите жизнени потребности в обичайна домашна  среда.

За ползване на всички гореизброени услуги, патронираните лица на ДСП заплащат такса определена от Общински съвет гр. Никопол.

Документи за кандидатстване може да изтеглите от сайта на Общината в секция Патронажи в Община Никопол или на място, на адреса на социалното заведение.


Заявление

Декларация

Меню за месец октомври - 17.10.2016 - 21.10.2016

Меню за периода от 24.10.2016 г. - 28.10.2016 г.

Меню за периода от 31.10.2016 г. - 04.11.2016 г.

Меню за периода от 07.11.2016 г. - 11.11.2016 г.

Меню за периода от 14.11.2016 г. - 18.11.2016 г.

Меню за периода от 21.11.2016 г. - 25.11.2016 г.

Меню за периода от 28.11.2016 г. - 02.12.2016 г.

Меню за периода от 05.12.2016 г. - 09.12.2016 г.

Меню за периода от 12.12.2016 г. - 16.12.2016 г.

Меню за периода от 19.12.2016 г. - 23.12.2016 г.

Меню за периода от 27.12.2016 г. - 30.12.2016 г.

Меню за периода от 03.01.2017 г. - 06.01.2017 г.

Меню за периода от 09.01.2017 г. - 13.01.2017 г.

Меню за периода от 16.01.2017 г. - 20.01.2017 г.

Меню за периода от 23.01.2017 г. - 27.01.2017 г.

Меню за периода от 30.01.2017 г. - 03.02.2017 г.

Меню за периода от 06.02.2017 г. - 10.02.2017 г.

Меню за периода от 13.02.2017 г. - 17.02.2017 г.

Меню за периода от 20.02.2017 г. - 24.02.2017 г.

Меню за периода от 27.02.2017 г. - 02.03.2017 г.

Меню за периода от 06.07.2017 г. - 10.03.2017 г.

Меню за периода от 13.03.2017 г. - 17.03.2017 г.

Меню за периода от 20.03.2017 г. - 24.03.2017 г.

Меню за периода от 27.03.2017 г. - 31.03.2017 г.

Меню за периода от 03.04.2017 г. - 07.04.2017 г.

Меню за периода от 10.04.2017 г. - 13.04.2017 г.

Меню за периода от 18.04.2017 г. - 21.04.2017 г.

Меню за периода от 24.04.2017 г. - 28.04.2017 г.

Меню за периода от 02.05.2017 г. - 05.05.2017 г.

Меню за периода от 09.05.2017 г. - 12.05.2017 г.

Меню за периода от 15.05.2017 г. - 19.05.2017 г.

Меню за периода от 22.05.2017 г. - 26.05.2017 г.


Седмично меню на ДСП град Никопол за периода от 23.03.2020г. до 27.03.2020г.