Извършване на услуга по консултиране на проекти във връзка с участие на Община Никопол кандидатстване за подпомагане за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007- 2013 г.