ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА „ТОПЪЛ ОБЯД У ДОМА В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ-2020 г.“, финансирана от националния бюджет чрез Агенция за социално подпомагане Проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Никопол“

В условията на обявената извънредна ситуация, произтичаща от необходимостта от ограничаване на разпространението на COVID -19 Община Никопол, в периода 01.05.2020 г. – 19.06.2020 г., в рамките на 33 работни дни, ще изпълни проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Никопол“. Проектът е финансиран от Агенция за социално подпомагане, по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020“, утвърдена със Заповед РД01-209 от 27.03.2020 на министъра на труда и социалната политика.

По проекта ще се реализират 2 трапезарии: Трапезария 1, с база ДСП Никопол и в Трапезария 2, с база ДСП Новачене.

 

            Брой потребители – 170.

 

Целеви групи по проекта:

  1. Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина;
  2. Уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната не са в състояние да си осигурят прехраната;
  3. Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.

С оглед противоепидемичните препоръки на създадения Национален оперативен щаб, потребителите не следва да подават заявления и да сключват договори за ползване на социалната услуга. Община Никопол се ангажира гъвкаво да използва всички възможности за идентифициране на нуждаещите се лица на територията на общината - информация от институции, в т.ч. РЗИ, служебни лица, граждани, разговор по телефона и др.

Топлият обяд /супа, основно ястие и хляб/ ще се предлага всеки делничен ден, като храната ще бъде доставяна със специализиран превоз до дома на потребителя.

 

Лице за контакти: Искра Ангелова, телефон: 0878782083

ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ СРЕЩУ КОВИД -19
ОП "РР"