Строителство на Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол), пл. Санадиново
Съобщение относно отваряне на ценовите оферти


Решение за промяна в обществена поръчка

Отговор на постъпило запитване от лице за участие впроцедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет и на основаниечл. 29 от Закона за обществените поръчки


Образец № 22Б


Отговор на постъпило запитване от лице за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет и на основание чл. 29 от Закона за обществените поръчки


Отговор на постъпило запитване от лице за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет и на основание чл. 29 от Закона за обществените поръчки


Отговор на постъпило запитване от лице за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет и на основание чл. 29 от Закона за обществените поръчки


Отговор на постъпило запитване от лице за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет и на основание чл. 29 от Закона за обществените поръчкиОтговор на постъпило запитване от лице за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет и на основание чл. 29 от Закона за обществените поръчкиОтговор на постъпило запитване от лице за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет и на основание чл. 29 от Закона за обществените поръчки


Отговор на постъпило запитване от лице за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет и на основание чл. 29 от Закона за обществените поръчкиЦялата документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: "Строителство на Регионална система за управление на отпадъците (РСУО) в регион Левски (Никопол), пл. Санадиново, довеждаща техническа инфраструктура за площадка на РСУО, ВиК и електро, площадка за предварителна обработка на отпадъци и претоварване в превозни средства за дълги разстояния - Община Павликени, включително довеждащ ел. кабел, доставка на стационарна технологично оборудване, доставка на мобилно експлоатационно оборудване" може да изтеглите от ТУК (3.1 Gb)