Банкови сметки

Дата на публикуване: 20.04.2012 15:18


Банкова сметка за внасяне на средствата по чл.37В., ал.10 и ал.16 от ЗСПЗЗ


Титуляр: Община Никопол

Банка:  „Банка ДСК” ЕАД клон Никопол;

IBAN: BG07STSA93008470000000

BIC:  STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ КОД: 44 42 00