"Зелен телефон" и е-мейл адрес за сигнали за нарушения и предложения свързани с отпадъци

"ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН" - 06541 2716

 

е-мeйл: obshtinanil@abv.bg

ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ СРЕЩУ КОВИД -19
ОП "РР"