Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Никопол за многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Никопол, ул. „Смолянови“ №2

Решение

Обявление

Документация

Образци

Обследване

Технически паспорт, доклад за обследване, статически анализ

Статически анализ

Въпроси на сдружение на собственици "Никопол Смолянови 2"

Отговори на поставените въпроси

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Протокол 1

Протокол 2

Протокол 3

Решение 389/06.11.2015 г.