РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35, ал.1, т.1 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ Общинските съветници, Кметове на кметства и Кмет на ОБЩИНА НИКОПОЛ

Дата на публикуване: 16.07.2020 00:00

Доклад ЗПКОНПИ - 17.06.2021г. и Протокол

Доклад ЗПКОНПИ - 15.07.2020г - допълнен

Доклад ЗПКОНПИ - 15.07.2020г

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35, ал.1, т.1 ОТ ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ОТ Общинските съветници, Кметове на кметства и Кмет на ОБЩИНА НИКОПОЛ

Номер Дата на Регистрация Име и фамилия Длъжност декларация по
чл.35, ал.1,т.1
36 3.12.2019  Надка Димитрова Общински съветник да
37 3.12.2019 Айлян Пашала Общински съветник да
38 4.12.2019 Бирислав Симеонов Общински съветник да
39 4.12.2019 Дарин Кинов  Кмет на кметство с. Въбел да
40 4.12.2019 Елеонора Нинова Кмет на кметство с. Драгаш войвода да
41 4.12.2019 Емил Цеков Кмет на кметство с. Черковица да
42 5.12.2019 Валентин Костадинов Кмет на кметсво с. Муселиево да
43 5.12.2019 Асен Стоянов Кмет на кметсво с. Бацова махала да
45 5.12.2019 Цветан Андреев Общински съветник да
46 5.12.2019 Красимир Миланов Общински съветник да
47 5.12.2019 Серьожа Чиприянов Кмет на кметсво с. Новачене да
49 6.12.2019 Ивелин Савов Кмет на община Никопол да
50 6.12.2019 Любомир Тихов  Кмет на кметсво с. Дебово да
51 6.12.2019 Яница Йорданова Общински съветник да
51а 6.12.2019 Светослав Ангелов Общински съветник да
52 6.12.2019 Веселин Недков Общински съветник да
53 6.12.2019 Тодор Бузев Общински съветник да
54 6.12.2019 Любомир Мачев Общински съветник да
55 6.12.2019 Айгюн Али Общински съветник да
56 6.12.2019 Майдън Сакаджиев Общински съветник да
57 6.12.2019 Красимир Халов Общински съветник да

Наименование Брой тегления
Доклад пред КПКОНПИ 15.06.2021г..docx 248 Изтегли документ с име "Доклад пред КПКОНПИ 15.06.2021г..docx"
Протокол №4 КПКОНПИ.docx 253 Изтегли документ с име "Протокол №4 КПКОНПИ.docx"