Избор на консултант за предоставяне на консултантски услуги за управление на проект "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)"