Избор на изпълнител за извършване на ларвицидна и имагицидна обработка срещу комари с наземна техника в урбанизираните територий на населените места на територията на община Никопол
ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ СРЕЩУ КОВИД -19
ОП "РР"