Новини


04.11.2022
ОБЛАСТНИЯТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ПЛЕВЕНВИ КАНИ НА СРЕЩА/ОТКРИТА ПРИЕМНАНА 8 ноември 2022 ОТ 11:00 Ч.НА ПЛОЩАДА ПРЕД СГРАДАТА НАОБЩИНА НИКОПОЛЩЕ ПРЕДСТАВИМ АКЦЕНТИТЕ ОТПРЕДСТОЯЩИТЕ ЗА ОТВАРЯНЕ ПРОЦЕДУРИ ОТОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИП Р О Г Р А М А

18.10.2022
Станете част от екипа на Леони България!Заповядайте на среща с наш представител:21.10.2022,Бюро по труда Никопол 10:30 чВ МОМЕНТА ТЪРСИМ:РАБОТНИЦИ В ПРОИЗВОДСТВОТОНАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:• Постоянен трудов договор, пълни осигуровки, ежемесечни бонуси• Осигурено предварително обучение, не се изисква предишен опит• Допълнителен тримесечен, както и Коледен бонус• Ваучери за храна• Безплатен фирмен транспорт• Осигурено столово хранене на територията на завода• Двусменен режим на работаЗа повече информация: тел. : +359...

17.10.2022
ВАЖНО !!!   ОКТОМВРИ- НОЕМВРИ 2022 г. ПРЕДСТОИ ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО ПОДМЯРКА 6.1 „СЪЗДАВАНЕ НА СТОПАНСТВА НА МЛАДИ ФЕРМЕРИ" ОТ ПРСР 2014- 2020 Г. ЩЕ БЪДАТ ПОДПОМОГНАТИ ПРОЕКТИ НА МЛАДИ ФЕРМЕРИ, С КОИТО ЩЕ СЕ ПОДОБРИ ЦЯЛОСТНАТА ИМ ДЕЙНОСТ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА СТОПАНСТВАТА ИМ. ПОДПОМАГАНЕТО Е БЕЗВЪЗМЕЗДНО, В РАЗМЕР НА 25 000 ЕВРО     ТОО СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО ГР. ПЛЕВЕН БЕЗПЛАТНО ЩЕ ИЗГОТВЯ ПРОЕКТИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ                               За...

11.10.2022
Приключи изпълнението на проект „Доставка и монтаж на парни  котли и бойлери за ЦНСТПЛПР №1 и ЦНСТПЛПР №2 с. Драгаш войвода в УПИ XII квартал 7“. На 29.04.2022 г. между Фонд „Социална закрила“ към МТСП и Община Никопол беше подписан Договор за съвместна дейност №РД 04-30/29.04.2022 г. за закупуване, доставка и монтаж на оборудване и/или обзавеждане. Общата  цел на проекта беше осигуряване на   безопасна среда  за потребителите...

05.10.2022
 ПОКАНА   ОБЩИНА НИКОПОЛ ВИ КАНИ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ в качеството си на Партньор по проект: “Модернизация на здравните услуги в болниците на Турну Мъгуреле и Никопол” - 16.5.2.044“ с референтен № ROBG-256, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез програма “INTERREG V-A ROMANIA-BULGARIA” 2014-2020 г.,   ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА ще се състои на 06.10.2022 г. в х-л Голд, община Никопол и ще започне в 12:00 часа.   ОБЩИНА НИКОПОЛ кани медиите, заинтересованите...

05.10.2022
    ПРЕССЪОБЩЕНИЕ     Във връзка с изпълнението на проект “МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЗДРАВНИТЕ УСЛУГИ В БОЛНИЦИТЕ НА ТУРНУ МЪГУРЕЛЕ И НИКОПОЛ” („Modernization of the health services within hospitals from Turnu Magurele and Nikopol - 16.5.2.044“) в периода 21-27.09.2022 г. бе проведено обучение и обмяна на опит на територията на МБАЛ Никопол в гр. Никопол.   В обучението взеха участие 20 представители на персонала от болницата в гр.Турну Магуреле, Румъния и персонала...