Контакти

КОНТАКТИ

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –НИКОПОЛ

Адрес : 5940гр.Никопол, ул. „Ал.Стамболийски” №5, етаж 3

 

 Име и длъжност

Телефон

Е-mail

Красимир Халов - Председател

06541/21-91

obs_nik@abv.bg

Христина Миланова – гл.специалист „Общински съвет”

 

06541/25-08

Факс:06541/27-64

obs_nik@abv.bg  

 Светослав Ангелов - зам. Председател    
инж. Мария Георгиева - зам. Председател
   
 Айхан Османов - общински съветник
   
 Светла Асенова - общински съветник    
 Иван Павлов - общински съветник    
 Димитър Георгиев - общински съветник    
 Надка Божинова - общински съветник    
 Емил Бебенов - общински съветник    
 Красимир Гатев - общински съветник    
 Любомир Стоилов - общински съветник    
 д-р Цветан Андреев - общински съветник    
 Майдън Сакаджиев - общински съветник    
 Ахмед Юсеинов - общински съветник    
 Илияс Усов- общински съветник    
 Ахмед Ахмедов - общински съветник    
 инж. Кирил Кирилов - общински съветник