Съобщения/Покани/ за заседания на Общински Съвет - Никопол и на постоянните комисии при Общински Съвет - Никопол

Дата на публикуване: 15.01.2015 19:13


Покана за участие в заседание на Общински Съвет - Никопол на 25.01.2023 г.

Покана за участие в заседание на постоянните комисии при Общински Съвет - Никопол на 17.01.2023 г.

Покана за участие в заседание на Общински Съвет - Никопол на 20.12.2022 г.

Покана за участие в заседание на постоянните комисии при Общински Съвет - Никопол на 13.12.2022 г.

Покана за участие в заседание на Общински Съвет - Никопол на 25.11.2022 г.

Покана за участие в заседание на постоянните комисии при Общински Съвет - Никопол на 17.11.2022 г.

Покана за участие в заседание на Общински Съвет - Никопол на 24.10.2022 г.

Покана за участие в заседание на постоянните комисии при Общински Съвет - Никопол на 18.10.2022 г.

Покана за участие в заседание на Общински Съвет - Никопол на 21.09.2022 г.

Покана за участие в заседание на постоянните комисии при Общински Съвет - Никопол на 16.09.2022 г.

Покана за участие в заседание на Общински Съвет - Никопол на 24.08.2022 г.

Покана за участие в заседание на постоянните комисии при Общински Съвет - Никопол на 16.08.2022 г.

Покана за участие в заседание на Общински Съвет - Никопол на 22.07.2022 г.

Покана за участие в заседание на постоянните комисии при Общински Съвет - Никопол на 18.07.2022 г.

Покана за участие в заседание на Общински Съвет - Никопол на 23.06.2022 г.

Покана за участие в заседание на постоянните комисии при Общински Съвет - Никопол на 15.06.2022 г.

Покана за участие в заседание на Общински Съвет - Никопол на 27.05.2022 г.

Покана за участие в заседание на постоянните комисии при Общински Съвет - Никопол на 19.05.2022 г.

Покана за участие в заседание на Общински Съвет - Никопол на 28.04.2022 г.

Покана за участие в заседание на постоянните комисии при Общински Съвет - Никопол на 19.04.2022 г.

Покана за участие в заседание на Общински Съвет - Никопол на 28.03.2022 г.

Покана за участие в заседание на постоянните комисии при Общински Съвет - Никопол на 17.03.2022 г.

Покана за участие в заседание на Общински Съвет - Никопол на 25.02.2022 г.

Покана за участие в заседание на постоянните комисии при Общински Съвет - Никопол на 17.02.2022 г.

Покана за участие в заседание на Общински Съвет - Никопол на 28.01.2022 г.


Покана за участие в заседание на постоянните комисии при Общински Съвет - Никопол на 20.01.2022 г.

Покана за участие в заседание на Общински Съвет - Никопол на 17.12.2021 г.

Покана за участие в заседание на постоянните комисии при Общински Съвет - Никопол на 14.12.2021 г.

Покана за участие в заседание на Общински Съвет - Никопол на 26.11.2021 г.

Покана за участие в заседание на постоянните комисии при Общински Съвет - Никопол на 18.11.2021 г.

Покана за участие в заседание на Общински Съвет - Никопол на 28.10.2021 г.

Покана за участие в заседание на постоянните комисии при Общински Съвет - Никопол на 21.10.2021 г.

Покана за участие в заседание на Общински Съвет - Никопол на 27.09.2021 г.

Покана за участие в заседание на постоянните комисии при Общински Съвет - Никопол на 20.09.2021 г.

Покана за участие в заседание на Общински Съвет - Никопол на 25.08.2021 г.

Покана за участие в заседание на постоянните комисии при Общински Съвет - Никопол на 18.08.2021 г.

Покана за участие в заседание на Общински Съвет - Никопол на 29.07.2021 г.

Покана за участие в заседание на постоянните комисии при Общински Съвет - Никопол на 22.07.2021 г.

Покана за участие в заседание на Общински Съвет - Никопол на 29.06.2021 г.

Покана за участие в заседание на постоянните комисии при Общински Съвет - Никопол на 21.06.2021 г.

Покана за участие в заседание на Общински Съвет - Никопол на 27.05.2021 г.

Покана за участие в заседание на постоянните комисии при Общински Съвет - Никопол на 20.05.2021 г.

Покана за участие в заседание на Общински Съвет - Никопол на 28.04.2021 г.

Покана за участие в заседание на постоянните комисии при Общински Съвет - Никопол на 21.04.2021 г.

Покана за участие в заседание на Общински Съвет - Никопол на 29.03.2021 г.

Покана за участие в заседание на постоянните комисии при Общински Съвет - Никопол на 18.03.2021 г.

Покана за участие в заседание на Общински Съвет - Никопол на 25.02.2021 г.


Покана за участие в заседание на постоянните комисии при Общински Съвет - Никопол на 18.02.2021 г.

Покана за участие в заседание на Общински Съвет - Никопол на 27.01.2021 г.

Покана за участие в заседание на постоянните комисии при Общински Съвет - Никопол на 19.01.2021 г.

Покана за участие в заседание на Общински Съвет - Никопол на 18.12.2020 г.

Покана за участие в заседание на постоянните комисии при Общински Съвет - Никопол на 14.12.2020 г.

Покана за участие в заседание на Общински Съвет - Никопол на 26.11.2020 г.

Покана за участие в заседание на постоянните комисии при Общински Съвет - Никопол на 18.11.2020 г.

Покана за участие в заседание на Общински Съвет - Никопол на 29.10.2020 г.

Покана за участие в заседание на постоянните комисии при Общински Съвет - Никопол на 19.10.2020 г.

Покана за участие в заседание на Общински Съвет - Никопол на 29.09.2020 г.

Покана за участие в заседание на постоянните комисии при Общински Съвет - Никопол на 18.09.2020 г.

Покана за участие в заседание на Общински Съвет - Никопол на 11.09.2020 г.


Покана за участие в заседание на Общински Съвет - Никопол на 26.08.2020 г.

Покана за участие в заседание на постоянните комисии при Общински Съвет - Никопол на 18.08.2020 г.

Покана за участие в заседание на Общински Съвет - Никопол на 29.07.2020 г.


Покана за участие в заседание на постоянните комисии при Общински Съвет - Никопол на 17.07.2020 г.

Покана за участие в заседание на Общински Съвет - Никопол на 26.06.2020 г.

Покана за участие в заседание на постоянните комисии при Общински Съвет - Никопол на 19.06.2020 г.

Покана за участие в заседание на Общински Съвет - Никопол на 29.05.2020 г.

Покана за участие в заседание на постоянните комисии при Общински Съвет - Никопол на 22.05.2020 г.

Покана за участие в заседание на Общински съвет - Никопол на 27.03.2020 г.

Покана за участие в заседание на постоянните комисии прш Общински съвет - Никопол на 20.03.2020 г.

Покана за участие в заседание на Общински Съвет - Никопол на 13.02.2020г.

Покана за участие в заседание на Общински Съвет - Никопол на 29.01.2020г.

Покана за участие в заседание на постоянните комисии при Общински Съвет - Никопол на 22.01.2020г.

Покана за участие в заседание на Общински Съвет - Никопол на 28.11.2019 г.
----------------------------------------------------------

Покана за участие в заседание на Общински Съвет - Никопол на 26.08.2019 г.

Покана за участие в заседание на постоянните комисии при Общински Съвет - Никопол на 19.08.2019 г.

Покана за участие в заседание на Общински Съвет - Никопол на 26.06.2019 г.

Покана за участие в заседание на постоянните комисии при Общински Съвет - Никопол на 19.06.2019 г.

Покана за участие в заседание на Общински Съвет - Никопол на 15.05.2019 г.

Покана за участие в заседание на постоянните комисии при Общински Съвет - Никопол на 13.05.2019 г.

Покана за участие в заседание на Общински Съвет - Никопол на 30.01.2019 г.

Покана за участие в заседание на постоянните комисии при Общински Съвет - Никопол на 22.01.2019 г.

Покана за участие в заседание на Общински Съвет - Никопол на 07.01.2019 г.

Покана за участие в заседание на Общински Съвет - Никопол на 19.12.2018 г.

Покана за участие в заседание на постоянните комисии при Общински Съвет - Никопол на 12.12.2018 г.

Покана за участие в заседание на Общински Съвет - Никопол на 28.09.2018 г.

Покана за участие в заседание на постоянните комисии при Общински Съвет - Никопол на 21.09.2018 г.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Покана за участие в заседание на Общински Съвет - Никопол на 30.05.2017 г.

Покана за участие в заседание на постоянните комисии при Общински Съвет - Никопол на 22.05.2017 г.

Покана за участие в заседание на Общински Съвет - Никопол на 27.04.2017 г.

Покана за участие в заседание на Общински Съвет - Никопол на 30.03.2017 г.


Покана за участие в заседание на Общински Съвет - Никопол на 06.02.2017 г.

Покана за участие в заседание на Общински Съвет - Никопол на 01.02.2017 г.

Предложение за свикване на заседание на Общински Съвет - Никопол от 30.01.2017 г.

Покана за участие в заседание на Общински Съвет - Никопол на 27.01.2017 г.

Покана за участие в заседание на постоянните комисии при Общински Съвет - Никопол на 20.01.2017 г.

Покана за участие в заседание на Общински Съвет - Никопол на 05.01.2017 г.

Покана за участие в заседание на Общински Съвет - Никопол на 19.12.2016 г.

Покана за участие в заседание на постоянните комисии при Общински Съвет - Никопол на 12.12.2016 г. 

Покана за участие в заседание на Общински Съвет - Никопол на 05.12.2016 г.


Покана за участие в заседание на Общински Съвет - Никопол на 22.11.2016 г.

Покана за участие в заседание на Общински Съвет - Никопол на 28.11.2016 г.

Покана за присъствие на заседание на постоянните комисии при Общински Съвет - Никопол на 21.11.2016 г.

Покана за участие в задседание на Общински Съвет - Никопол на 28.10.2016 г.

Покана за присъствие на заседание на постоянните комисии при Общински Съвет - Никопол на 19.10.2016 г.

Покана за участие в заседание на Общински Съвет - Никопол на 14.09.2016 г.

Покана за присъствие на постоянните комисии при Общински Съвет - Никопол на 07.09.2016г.

Покана за участие в заседание на Общински Съвет - Никопол на 11.08.2016 г.

Покана за присъствие на постоянните комисии при Общински Съвет - Никопол на 08.08.2016 г.

Покана за участие в заседание на Общински Съвет Никопол на 27.07.2016 г.

Покана за участие в заседание на постоянните комисии при Общински Съвет - Никопол на 20.07.2016 г.

Покана за участие в заседание на Общински Съвет - Никопол на 29.06.2016 г.

Покана за участие в заседание на Общински Съвет - Никопол на 22.06.2016 г.

Покана за участие в заседание на постоянните комисии при Общински Съвет - Никопол на 22.06.2016 г.

Покана за участие в заседание на Общински Съвет - Никопол на 30.05.2016 г.


Покана за участие в заседание на постоянните комисии при Общински Съвет - Никопол на 20.05.2016 г.

Покана за участие в заседание на Общински Съвет - Никопол на 27.04.2016 г.


Покана за участие в заседание на постоянните комисии при Общински Съвет - Никопол на 20.04.2016 г.

Покана за участие в заседание на Общински Съвет - Никопол на 11.04.2016 г.

Покана за участие в заседание на Общински Съвет - Никопол на 29.03.2016 г.

Покана за присъствие на заседание на постоянните комисии при Общински Съвет - Никопол на 21.03.2016 г. и 22.03.2016 г.

Покана за участие в заседание на Общински Съвет - Никопол на 11.03.2016 г.

Покана за участие в заседание на Общински Съвет - Никопол на 26.02.2016 г.

Покана за присъствие на заседание на постоянните комисии при Общински Съвет - Никопол на 19.02.2016 г.

Покана за участие в заседание на Общински Съвет - Никопол на 28.01.2016 г.

Покана за участие в заседание на Общински Съвет - Никопол на 18.12.2015 г.

Покана за участие в заседание на Общински Съвет - Никопол на 03.12.2015 г.

Покана за участие в заседание на Общински Съвет - Никопол на 30.11.2015 г.

Покана за участие в заседание на Общински Съвет - Никопол на 12.10.2015 г.

Покана за участие в заседание на Общински Съвет - Никопол на 11.09.2015 г.

Покана за участие в заседание на Общински Съвет - Никопол на 26.06.15г.

Покана за присъствие на заседание на постоянните комисии при Общински Съвет - Никопол на 19.06.15г.

Покана за участие в заседание на Общински Съвет - Никопол на 28.05.2015 г.

Покана за присъствие на заседание на постоянните комисии при Общински Съвет - Никопол на 20.05.15 г.

Покана за участие в заседание на Общински Съвет - Никопол на 16.05.2015 г.

Покана за присъствие на заседание на постоянните комисии при Общински Съвет - Никопол на 16.05.2015 г.

Покана за участие в заседание на Общински Съвет - Никопол на 29.04.2015 г.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование Брой тегления
Покана за П.К. на 13.12.2022г..docx 0 Изтегли документ с име "Покана за П.К. на 13.12.2022г..docx"
Покана за сесия на 20.12.2022г..docx 0 Изтегли документ с име "Покана за сесия на 20.12.2022г..docx"
Покана за сесия на 25.01.2023г..docx 8 Изтегли документ с име "Покана за сесия на 25.01.2023г..docx"
Покана за П.К. на 17.01.2023г..docx 6 Изтегли документ с име "Покана за П.К. на 17.01.2023г..docx"
Покана за П.К. на 17.11. 2022г..docx 26 Изтегли документ с име "Покана за П.К. на 17.11. 2022г..docx"
Покана за сесия на 25.11.2022г..docx 26 Изтегли документ с име "Покана за сесия на 25.11.2022г..docx"
Покана за П.К. на 18.10.2022г..docx 55 Изтегли документ с име "Покана за П.К. на 18.10.2022г..docx"
Покана за сесия на 24.10.2022г..docx 67 Изтегли документ с име "Покана за сесия на 24.10.2022г..docx"
Покана за сесия на 21.09.2022г..docx 69 Изтегли документ с име "Покана за сесия на 21.09.2022г..docx"
Покана за П.К. на 16.09.2022г..docx 71 Изтегли документ с име "Покана за П.К. на 16.09.2022г..docx"
Покана за П.К. на 16.08.2022г..docx 86 Изтегли документ с име "Покана за П.К. на 16.08.2022г..docx"
Покана за сесия на 24.08.2022г..docx 80 Изтегли документ с име "Покана за сесия на 24.08.2022г..docx"
Покана за П.К. на 18.07.2022г..docx 102 Изтегли документ с име "Покана за П.К. на 18.07.2022г..docx"
Покана за сесия на 22.07.2022г..docx 98 Изтегли документ с име "Покана за сесия на 22.07.2022г..docx"
Покана за сесия на 23.06.2022г..docx 123 Изтегли документ с име "Покана за сесия на 23.06.2022г..docx"
Покана за П.К. на 15.06.2022г..docx 117 Изтегли документ с име "Покана за П.К. на 15.06.2022г..docx"
Покана за П.К. на 19.05.2022г..docx 163 Изтегли документ с име "Покана за П.К. на 19.05.2022г..docx"
Покана за сесия на 27.05.2022г..docx 169 Изтегли документ с име "Покана за сесия на 27.05.2022г..docx"
Покана за сесия на 28.04.2022г..docx 233 Изтегли документ с име "Покана за сесия на 28.04.2022г..docx"
Покана за П.К. на 19.04.2022г..docx 234 Изтегли документ с име "Покана за П.К. на 19.04.2022г..docx"
Покана за П.К. на 17.03.2022г..docx 293 Изтегли документ с име "Покана за П.К. на 17.03.2022г..docx"
Покана за сесия на 28.03.2022г..docx 306 Изтегли документ с име "Покана за сесия на 28.03.2022г..docx"
Покана за П.К. на 20.01.2022г.(1).docx 321 Изтегли документ с име "Покана за П.К. на 20.01.2022г.(1).docx"
Покана за сесия на 25.02.2022г..docx 313 Изтегли документ с име "Покана за сесия на 25.02.2022г..docx"
Покана за сесия на 28.01.2022г.(1).docx 303 Изтегли документ с име "Покана за сесия на 28.01.2022г.(1).docx"
Покана за П.К. на 17.02.2022г..docx 315 Изтегли документ с име "Покана за П.К. на 17.02.2022г..docx"
Покана за П.К. на 14.12.2021г..docx 367 Изтегли документ с име "Покана за П.К. на 14.12.2021г..docx"
Покана за сесия на 17.12.2021г..docx 384 Изтегли документ с име "Покана за сесия на 17.12.2021г..docx"
Покана за П.К. на 18.11.2021г..docx 436 Изтегли документ с име "Покана за П.К. на 18.11.2021г..docx"
Покана за сесия на 26.11.2021г..docx 413 Изтегли документ с име "Покана за сесия на 26.11.2021г..docx"
Покана за сесия на 28.10.2021г..docx 416 Изтегли документ с име "Покана за сесия на 28.10.2021г..docx"
Покана за П.К. на 21.10.2021г..docx 398 Изтегли документ с име "Покана за П.К. на 21.10.2021г..docx"
Покана за П.К. на 20.09.2021г..docx 552 Изтегли документ с име "Покана за П.К. на 20.09.2021г..docx"
Покана за сесия на 27.09.2021г..docx 462 Изтегли документ с име "Покана за сесия на 27.09.2021г..docx"
Покана за П.К. на 18.08.2021г..docx 512 Изтегли документ с име "Покана за П.К. на 18.08.2021г..docx"
Покана за сесия на 25.08.2021г..docx 504 Изтегли документ с име "Покана за сесия на 25.08.2021г..docx"
Покана за сесия на 29.07.2021г..docx 553 Изтегли документ с име "Покана за сесия на 29.07.2021г..docx"
Покана за П.К на 22.07.2021г..docx 481 Изтегли документ с име "Покана за П.К на 22.07.2021г..docx"
Покана за сесия на 29.06.2021г..docx 512 Изтегли документ с име "Покана за сесия на 29.06.2021г..docx"
Покана за П.К. на 21.06.2021г..docx 642 Изтегли документ с име "Покана за П.К. на 21.06.2021г..docx"
Покана за П.К. на 20.05.2021г..docx 793 Изтегли документ с име "Покана за П.К. на 20.05.2021г..docx"
Покана за сесия на 27.05.2021г..docx 666 Изтегли документ с име "Покана за сесия на 27.05.2021г..docx"
Покана за сесия на 28.04.2021г..docx 647 Изтегли документ с име "Покана за сесия на 28.04.2021г..docx"
Покана за П.К. на 21.04.2021г..docx 762 Изтегли документ с име "Покана за П.К. на 21.04.2021г..docx"
Покана за П.К. на 18.03.2021г..docx 665 Изтегли документ с име "Покана за П.К. на 18.03.2021г..docx"
Покана за сесия на 29.03.2021г..docx 821 Изтегли документ с име "Покана за сесия на 29.03.2021г..docx"
Покана за сесия на 25.02.2021г..docx 742 Изтегли документ с име "Покана за сесия на 25.02.2021г..docx"
Покана за П.К. на 18.02.2021г..docx 806 Изтегли документ с име "Покана за П.К. на 18.02.2021г..docx"
Покана за сесия на 27.01.2021г..docx 906 Изтегли документ с име "Покана за сесия на 27.01.2021г..docx"
Покана за П.К. за 19.01.2021г..docx 1177 Изтегли документ с име "Покана за П.К. за 19.01.2021г..docx"
Покана за сесия на 18.12.2020г..docx 1070 Изтегли документ с име "Покана за сесия на 18.12.2020г..docx"
Покана П.К. на 14.12.2020г..docx 965 Изтегли документ с име "Покана П.К. на 14.12.2020г..docx"
Покана за сесия на 26.11.2020г..docx 1232 Изтегли документ с име "Покана за сесия на 26.11.2020г..docx"
Покана П.К. на 18.11.2020г..docx 1122 Изтегли документ с име "Покана П.К. на 18.11.2020г..docx"