Кампания за осведоменост за системата за управление на трафика по проект „I-TeN: Подобрени третични възли Турну Магуреле-Никопол за устойчиво развитие на региона, за по-добра връзка с TEN-T инфраструктурата“


Наименование Брой тегления
Studiu Prezent-si-Perspective TurnuMagurele_Nikopole vfinala 2_BG.doc 205 Изтегли документ с име "Studiu Prezent-si-Perspective TurnuMagurele_Nikopole vfinala 2_BG.doc"
Studiu Prezent-si-Perspective TurnuMagurele_Nikopole vfinala 2 (1).pdf 157 Изтегли документ с име "Studiu Prezent-si-Perspective TurnuMagurele_Nikopole vfinala 2 (1).pdf"