Комплексна доставка на хранителни и нехранителни продукти на детските и социални заведения, както и на учебните заведения на бюджетна издръжка с делегиран бюджет с местонахождение-община Никопол, по предварителна заявка с транспорт на изпълнителя за 2014г
Съобщение относно отварянето и разглеждането на постъпилите ценови офертни предложения

Обявление

Решение

Списък с артикули за доставка на хранителни продукти по обособени позиции по ЗОП

Документация