Общинска собственост

Дата на публикуване: 04.10.2021 09:18

ПРОГРАМА НА ОБЩИНА НИКОПОЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2021 год.

ПРОГРАМА НА ОБЩИНА НИКОПОЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2020 год.

СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА НИКОПОЛ ЗА МАНДАТ 2019-2023 год.

ПРОГРАМА НА ОБЩИНА НИКОПОЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2019 год.

ПРОГРАМА НА ОБЩИНА НИКОПОЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2018 год.

ПРОГРАМА НА ОБЩИНА НИКОПОЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 год.


ЗАПОВЕД № 172 НА КМЕТА НА ОБЩИНА НИКОПОЛ


СТРАТЕГИЯ

за управление на Общинската собственост за мандат 2015- 2019 годинаПрограма
за управление и разпореждане с имоти Общинска собственост за 2016 г.

Отчет
за състоянието на Общинската собственост и резултатите от нейното управление в изпълнение на програмата на Община Никопол за управление и разпореждане с имоти Общинска собственост за 2015 г.

Наименование Брой тегления
ПРОГРАМА НА ОБЩИНА НИКОПОЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2019 год..docx 0 Изтегли документ с име "ПРОГРАМА НА ОБЩИНА НИКОПОЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2019 год..docx"
ПРОГРАМА НА ОБЩИНА НИКОПОЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 год..docx 0 Изтегли документ с име "ПРОГРАМА НА ОБЩИНА НИКОПОЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 год..docx"
ПРОГРАМА НА ОБЩИНА НИКОПОЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2020 год..docx 0 Изтегли документ с име "ПРОГРАМА НА ОБЩИНА НИКОПОЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2020 год..docx"
СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА НИКОПОЛ ЗА МАНДАТ 2019-2023 год..docx 0 Изтегли документ с име "СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА НИКОПОЛ ЗА МАНДАТ 2019-2023 год..docx"
ПРОГРАМА НА ОБЩИНА НИКОПОЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2021 год..docx 1 Изтегли документ с име "ПРОГРАМА НА ОБЩИНА НИКОПОЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2021 год..docx"
ПРОГРАМА НА ОБЩИНА НИКОПОЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2018 год..pdf 0 Изтегли документ с име "ПРОГРАМА НА ОБЩИНА НИКОПОЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2018 год..pdf"