Изграждане на укрепителни подпорни стени и отводняване на ул. "Витоша" № 6 и № 8, гр. Никопол
ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ СРЕЩУ КОВИД -19
ОП "РР"