"Предоставяне на консултански услуги по управление дейностите на проект "Предотвратяване на риска от наводнения от река Дунав при Никопол и Турну Мъгуреле - предпоставка за опазване на околната среда в трансграничния регион"