Предоставяне на информация съгласно Закон за достъп до обществена информация

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОН ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯНеобходими документи:

1 . Заявление –образец може да изтеглите  ТУК

 

 

Срок:                                            Такса:
14 дни                                                     

 

 

                                                    във връзка
                                                    с чл.20 от ЗДОИ и Заповед № ЗМФ-1472
                                                    на МФ от 29.11.2011 г.


       
 
Забележка: При необходимост от представяне на нов документ извън пакета документи подаден при заявяване на услугата, срока за извършване на същата се удължава с толкова дни, колкото са изминали от заявяването на услугата до представянето на необходимия документ.