Предоставяне на информация съгласно Закон за достъп до обществена информация

Дата на публикуване: 13.11.2012 00:00

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОН ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯНеобходими документи:

1 . Заявление –образец може да изтеглите  ТУК

 

 

Срок:                                            Такса:
14 дни                                                     

 

 

                                                    във връзка
                                                    с чл.20 от ЗДОИ и Заповед № ЗМФ-1472
                                                    на МФ от 29.11.2011 г.


       
 
Забележка: При необходимост от представяне на нов документ извън пакета документи подаден при заявяване на услугата, срока за извършване на същата се удължава с толкова дни, колкото са изминали от заявяването на услугата до представянето на необходимия документ.

 1. Предоставяне на информация съгласно Закон за достъп до обществена информация - Текуща страница
 2. ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОИ ЗА 2018 Г.
 3. ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОИ ЗА 2017 Г.
 4. ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОИ ЗА 2016 Г.
 5. ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОИ ЗА 2015 Г.
 6. ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНОТО ПО ЗДОИ ПРЕЗ 2014 г.
 7. Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до общетвена информация в Община Никопол за 2013 г.
 8. Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за ДОИ
 9. Право на достъп до обществена информация
 10. Вътрешни правила за изпълнение на Закона за достъп до обществена информация от Община Никопол
 11. Вътрешни правила за създаване, водене, попълване и съхранение на публичните регистри
 12. ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОИ ЗА 2019 Г.