Избор на Изпълнител за Изграждане на геозащитни съоръжения срещу наводнения в гр.Никопол, по проект

Избор на Изпълнител за Изграждане на геозащитни съоръжения срещу наводнения в гр.Никопол, по проект "Предотвратяване на риска от наводнения от река Дунав при Никопол и Турну Мъгуреле - предпоставка за опазване на околната среда в трансграничния регион", финансиран чрез "Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013" по договор за безвъзмездна финансова помощ №58394 от 04.08.2014 год.


РЕШЕНИЕ


ОБЯВЛЕНИЕ