Заповед № РД-27-02 от 10.04.2013 г. на Областен Управител - гр. Плевен