Обяви за провеждане на конкурс за войнишки длъжности

Дата на публикуване: 31.03.2016 18:42
КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ ОБЯВЯВА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВАКАНТНИ ВОЙНИШКИ ДЛЪЖНОСТИ ВЪВ ВОЕННИ ФОРМИРОВАНИЯ НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА.

-ОБЯВА - ПЪЛЕН ТЕКСТ
ПУБЛИКУВАНО НА 31.03.2016


СЪВМЕСТНО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ ОБЯВЯВА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС
ЗА ВОЙНИШКИ ДЛЪЖНОСТИ ВЪВ ВОЕННИ ФОРМИРОВАНИЯ НА СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА.

- ОБЯВА - ПЪЛЕН ТЕКСТ

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
- ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
ПУБЛИКУВАНО НА 31.03.2016

НАЦИОНАЛНА ГВАРДЕЙСКА ЧАСТ

ОБЯВЯВА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВОЙНИШКИ ДЛЪЖНОСТИ ВЪВ ВОЕННИ ФОРМИРОВАНИЯ НА СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА НА 07.06.2016Г., 08.06.2016Г. И 09.06.2016Г. В НАЦИОНАЛНАТА ГВАРДЕЙСКА ЧАСТ - ГР. СОФИЯ

- ОБЯВА - ПЪЛЕН ТЕКСТ

ПУБЛИКУВАНО НА 31.03.2016

 1. Обяви за провеждане на конкурс за войнишки длъжности - Текуща страница
 2. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТ УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА
 3. Заповед № 405 от 28.10.2016 г. на Кмета на Община Никопол за определяне на: 1. Границите на районите включени в системата на организираното поддържане на чистотата и вида на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ 2. Честотата на извършване на дейностите по управление на твърди битови отпадъци в строителни и извън строителни граници 3. Честотата на извършване на дейностите по управление на \\"зелени\\" отпадъци в строителни граници
 4. СУ \\"Христо Ботев\\" гр. Никопол обявява свободни работни места
 5. Свободни работни места в Детска градина \\"Георги Иванов\\" с. Новачене
 6. СУ \\"Христо Ботев\\" гр. Никопол обявява свободни работни места
 7. ОУ \\"ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ\\" С.НОВАЧЕНЕ ОБЯВЯВА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ - ДОМАКИН; ВОДАЧ НА УЧИЛИЩЕН АВТОБУС И УЧИТЕЛ ПИГ
 8. Конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 29.08.2016 г. до 10.09.2016 г. в 68-ма бригада „Специални сили”, 55-ти инженерен полк и 10-ти отделен механизиран батальон
 9. ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, за времето от 16.05.2016 г. до 07.06.2016 г. в 61-ва механизирана бригада – Карлово и 2-ра механизирана бригада – Стара Загора
 10. Компенсации и субсидии на превозвачите от община Никопол изплатени съгласно чл.71 от Наредбата
 11. До всички наематели на пасища, мери, ливади от ОПФ
 12. Обява за провеждане на конкурсза войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина на 26.01.2016 г., 27.01.2016 г. и 28.01.2016 г. в Националната гвардейска част – гр. София
 13. ОБЯВИ за провеждане на конкурс за вакантни длъжности
 14. Обява - Общинска служба \\"Земеделие\\"
 15. Заповед № РД/03.08.2015
 16. Изготвени предварителни регистри въз основа на декларации по чл.69 и чл.70
 17. Заповед № 264/29.07.2015 г. на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с писмо вх№ 24-311и № 24-323
 18. ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА
 19. ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 20. Обявяване на Публичен търг
 21. Обявление за свобоно работно в Детска градина \\"Слънце\\" с. Драгаш войвода
 22. Заповед № РД 46-408 от 18.11.2014 г. издадена от Министъра на Земеделието и храните
 23. График за провеждане на комисия във връзка със сключване на споразумение и/или служебно разпределение на масиви за ползване между собственици и/или ползватели на земеделски земи за стопанската 2014/2015 г.
 24. Информация за контактните точки и документи във връзка със заболяването "Син език"
 25. Да изчистим България за един ден
 26. Разрешение № 362 от 18.12.2013 г. на МИЕ
 27. Курсове за военна подготовка
 28. ОИЦ – ПЛЕВЕН ОРГАНИЗИРА ДЕБАТИ ПО КАМПАНИЯТА “НАУЧЕНИ УРОЦИ“
 29. Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите
 30. Съобщение до стопаните на кучета
 31. Разрешение на МИЕТ за проучване на строителни материали и подземни богатства в землището на с. Муселиево
 32. Решение № ПН-37 П/2012 г. на РИОСВ - Плевен
 33. Заповеди № 389 и № 390 от 11.10.2012 г. на Кмета на Община Никопол
 34. Протоколи от комисия назначена със Заповед № 356/17.09.2012 г. на Кмета на Община Никопол
 35. Заповед № РД-27-02 от 10.04.2013 г. на Областен Управител - гр. Плевен
 36. Споразумение за обществен ред и сигурност
 37. Обявление относно реконструкция и рехабилитация на път
 38. Обявление и Заповед № 350/10.09.2012 г.
 39. Обявление от ОС "Земеделие"-Никопол
 40. Отчуждаване на поземлени имоти в село Санадиново