Проект № BG16RFOP001-2.003-023 ,,Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Многофамилни жилищни сгради на територията на град Никопол"

Дата на публикуване: 11.09.2020 23:15

Прессъобщение

дата на публикуване: 30.05.2022 г.
-------------------
Презентация

дата на публикуване: 16.05.2022 г.
-------------------
Прессъобщение - Приключила пресконференция

дата на публикуване: 16.05.2022 г.
-------------------

Прессъобщение

дата на публикуване: 09.05.2022 г.
-------------------
Прессъобщение - Приключила пресконференция

дата на публикуване: 24.09.2021 г.
-------------------

Прессъобщение - Покана за откриване

дата на публикуване: 20.09.2021 г.
-------------------

Прессъобщение

дата на публикуване: 16.09.2021 г.
-------------------
Информация

дата на публикуване: 11.09.2020 г.

Наименование Брой тегления
РР прессъобщение 4 - покана за закриване -09.05.2022.pdf 47 Изтегли документ с име "РР прессъобщение 4 - покана за закриване -09.05.2022.pdf"
РР прессъобщение 6 - 30.05.2022.pdf 57 Изтегли документ с име "РР прессъобщение 6 - 30.05.2022.pdf"
РР - прессъобщение 5 от приключила пресконференция - 16.05.2022.pdf 53 Изтегли документ с име "РР - прессъобщение 5 от приключила пресконференция - 16.05.2022.pdf"
Презентация РР - 16.05.2022.pptx 56 Изтегли документ с име "Презентация РР - 16.05.2022.pptx"
РР - прессъобщение 3 от приключила пресконференция - 24.09.2021.pdf 50 Изтегли документ с име "РР - прессъобщение 3 от приключила пресконференция - 24.09.2021.pdf"
РР прессъобщение 2 - покана за откриване - 20.09.2021.pdf 52 Изтегли документ с име "РР прессъобщение 2 - покана за откриване - 20.09.2021.pdf"
РР прессъобщение 1 - 16.09.2021.pdf 56 Изтегли документ с име "РР прессъобщение 1 - 16.09.2021.pdf"
Прессъобщение.pdf 218 Изтегли документ с име "Прессъобщение.pdf"
Покана за участие в пресконференция.pdf 196 Изтегли документ с име "Покана за участие в пресконференция.pdf"
Информация.pdf 202 Изтегли документ с име "Информация.pdf"