Региони в растеж обновява домовете в град Никопол - договор № BG16RFOP001-2.001-0148-C01

Дата на публикуване: 30.09.2016 00:00


Информация

07.08.2018


Публикация
07.08.2018
Информация
26.04.2018


Презентация

19.05.2017
/assets/OP_RR_2014_2020/domove/_покана домове-001.jpgНачална пресконференция

15.05.2017 г.Информация

30.09.2016 г.