Протоколи от комисия назначена със Заповед № 356/17.09.2012 г. на Кмета на Община Никопол