Упражняване на строителен надзор по време на строителството на обект: "Реконструкция и рехабилитация на техническа инфраструктура на територията на община Никопол"