Проект по ОПАК № А12-22-100/16.11.2012 г. "Усъвършенстване и укрепване на административния капацитет на община Никопол"
Закриваща  пресконференция по Проект № А12-22-100/ 16.11.2012 г. „Усъвършенстване и укрепване на административния капацитет на община Никопол” Договор № А12-22-100/25.04.2013 г. – 10.04.2014 г.


Прессъобщение от 10.04.2014 г.


Обява


Годишен технически доклад - извършени дейности и постигнати резултатиИзпълнение на проект „Усъвършенстване и укрепване на административния капацитет на община Никопол – очаквания и резултати


Презентация на Проект № А12-22-100/16.11.2012 г. "Усъвършенстване на административния капацитет на община Никопол" Договор № А12-22-100/25.04.2013 г.


Пресконференция по Проект № А12-22-100/ 16.11.2012 г. „Усъвършенстване и укрепване на административния капацитет на община Никопол” Договор № А12-22-100/25.04.2013 г.


Покана за пресконференция по проект № А12-22-100/16.11.2012 г.

„Усъвършенстване и укрепване на административния капацитет на община Никопол” Договор №А12-22-100/25.04.2013 г.


Информация за проект по Оперативна програма "Административен капацитет" - възможност за повишаване капацитета на администрацията - 18.06.2013 г.