Проект „Предотвратяване на риска от наводнения от река Дунав при Никопол и Турну Мъгуреле - предпоставка за опазване на околната среда в трансграничния регион“

Дата на публикуване: 23.10.2014 00:00снимки тук тук