Заповеди № 389 и № 390 от 11.10.2012 г. на Кмета на Община Никопол