„Ремонт на общински пътища: 1. PVN1124/II-52, Въбел Никопол/-Драгаш войвода ДЗС Георги Димитров", участък от км 0+503,29 до км 6+600 и 2. PVN3123/IIІ-304, Трънчовица - Новачене/Бацова махала-Граница общ. (Никопол-Плевен)-Славяново/PVN2145”
Ремонт на общински пътища: 1. PVN1124/II-52, Въбел Никопол/-Драгаш войвода ДЗС Георги Димитров", участък от км 0+503,29 до км 6+600 и 2. PVN3123/IIІ-304, Трънчовица - Новачене/Бацова махала-Граница общ. (Никопол-Плевен)-Славяново/PVN2145”

Публична покана

Техническа спецификация

Приложения

Критерии и показатели за оценка

КСС Трънчовица-Новачене- pdf

КСС Трънчовица-Новачене-excel

КСС Въбел-Драгаш войвода-pdf

КСС Въбел-Драгаш войвода-excel

Протокол № 1