Конкурс за длъжността "Директор на дирекция "Административно обслужване и Правни дейности" при Общинска администрация Никопол