Изработване на обследване за установяване на технически характеристики, свързани с изискванията по чл.169
Изработване на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал.1, т. (1-5) и ал.2 от ЗУТ, изготвяне на технически паспорт и обследване на енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ на сграда на територията на гр. Никопол, с цел реализация на договор за БФП между Община Никопол и ББР по национална програма