ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ" 2014 - 2020

Дата на публикуване: 05.10.2016 21:12
Проект „С малки стъпки към успешен старт”

Договор  BG05M2OP001-3.001-0011

Размер на безвъзмездна финансова помощ:

410 366,96 лв.

В т.ч. от Европейски съюз – 348 811,92 лв.

Национално съфинансиране – 61 555,04 лв.

 Период на изпълнение:

2 август 2016 г. – 31 декември 2018 г.

 BG05M2OP001-3.001-0011„С малки стъпки към успешен старт”, процедура за подбор на персонал и бланки

05.10.2016 г.
---------------


Покана за Иноформационен ден, който ще се проведе на 21 декември 2016 година от 11:00 часа в Заседателната зала на Община Никопол, етаж ІІІ, зала №317.

"Представяне на проекта и отчитане на напредъка при изпълнение на проектните дейности за периода: 2 август 2016 г. – 20 декември 2016 г."


16.12.2016 г.
---------------

ПРАВИЛА
за подбор на родители  за участие  в дейности по проект BG05M2OP001-3.001-0011 „С малки стъпки към успешен старт”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

ЗАЯВЛЕНИЕ
За участие на родители или лица които ги заместват в целева група по  проект BG05M2OP001-3.001-0011 „С малки стъпки към успешен старт”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.


14.02.2017 г.
---------------

Информация за проведено обучение с целева група "Родители" по проект  „С малки стъпки към успешен старт”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурна и инвестиционни фондове, проектна дейност 4 "Училище за родители"

ГАЛЕРИЯ

31.03.2017 г.
---------------

1 ЮНИ ПРАЗНИК В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

ГАЛЕРИЯ

01.06.2017 г.
---------------

ДОКЛАД ЗА ПРОВЕДЕНО ЗЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ

ГАЛЕРИЯ

20.07.2017 г.
---------------

Галерия Обучение на родители в Трявна

14.11.2017 г.
---------------

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЗАНИМАНИЯТА ПО ИНТЕРЕСИ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА - СТЪПКА КЪМ ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

Галерия екскурзия до Черни осъм и Троянски манастир-X.2017

14.11.2017 г.
---------------

Обучение на целева група „Родители“ – трети модул, х-л „Балкан“, гр.Плевен, 10 и 11 февруари 2018 г. по проект BG05M2OP001-3.001-0011 „С малки стъпки към успешен старт”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурна и инвестиционни фондове.

21.02.2018 г.
---------------

1. Обучение на целева група „родители“ в гр.Ловеч в периода от 23 до 24 юни 2018 г. по проектна дейност 4 „Обучение на родители“.

2. Провеждане на „зелено училище“ в с. Рибарица в периода от 2 до 6 юли 2018 г. по проектна дейност 3 „Организиране на съвместни дейности за насърчаване общуването между децата от различни етноси под надслов "При нас е весело".

3.
Провеждане на еднодневна екскурзия с деца и родители до гр.София на 3 юли 2018 г. по проектна дейност 3 „Организиране на съвместни дейности за насърчаване общуването между децата от различни етноси под надслов "При нас е весело".

4. Провеждане на еднодневна екскурзия с целева група „деца“ до Природен парк „Персина“ от 17 до 19 юли 2018 г. по проектна дейност 3 „Организиране на съвместни дейности за насърчаване общуването между децата от различни етноси под надслов "При нас е весело".

5. Провеждане на обмяна на опит с целева група „родители“ до гр.Созопол от 25 до 26 август 2018 г . по проектна дейност 4 „Обучение на родители ".

6. Провеждане на еднодневна екскурзия с целева група „деца“ до ЕМ „Етър“ на 3 октомври 2018 г. по проектна дейност 3 „Организиране на съвместни дейности за насърчаване общуването между децата от различни етноси под надслов "При нас е весело".

26.10.2018 г.
---------------

Решение № 401 от 19.12.2018 . на Обински съвет - Никопол относно Отчитане реализирането на проект "С малки стъпки към успешен старт" изпълняван от Община Никопол

07.01.2019 г.
---------------