Избор на изпълнител на СМР по проекти за реконструкция на улична мрежа и междублокови пространства в община Никопол