Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в "МБАЛ-Никопол" ЕООД