Общински план за развитие

Общински план за развитиe 2007 - 2013

 

 

------------------------------------------------------------------------------

Общински план за развитие 2014 - 2020

 

Приложения:

Присъствен списък

Покана бществено обсъждане

Протокол № 4

Корекции ОПР

Доклад от обсъждане

Правила и методика

ФИТ

Решение № 392/16.12.2013 г.

 

Годишен доклад за наблюдението и изпълнението на ОПР за 2014 г. приет с Решение № 639/26.06.2015 г. на Общински съвет Никопол

Предварителна оценка на ОПР 2014 г.- 2020 г. приета с Решение № 655/30.07.2015 г. на Общински съвет Никопол

Годишен доклад за наблюдението и изпълнението на ОПР за 2015 г. приет с Решение № 58/09.03.2016 г. на Общински съвет Никопол

 Годишен доклад за наблюдението и изпълнението на ОПР за 2016 г. приет с Решение № 194/27.02.2017 г. на Общински съвет Никопол