Третиране на биотопи и площи срещу комари през сезон 2015 в Община Никопол
Третиране на биотопи и площи срещу комари през сезон 2015 в община Никопол по следните дейности:
Дейност 1 - Авиохимическо третиране против комари със система за ултрамалообемно пръскане /ULV/ или еквивалент, с подходящи препарати и авиационна техника предложени от изпълнителя и
Дейност 2 - Наземни дезисекционни обработки против комари в регулационни граници на населените места в община Никопол с генератор за топъл аерозол, или еквивалент, с подходящи препарати и техника предложени от изпълнителя