Обявление за свобоно работно в Детска градина "Слънце" с. Драгаш войвода


 1. Обявление за свобоно работно в Детска градина \"Слънце\" с. Драгаш войвода - Текуща страница
 2. Конкурс за управител на общинско търговско дружество „Пристанище Никопол“ ЕООД гр. Никопол
 3. Конкурс за заемане на длъжността „Началник сектор „Приходи” при Общинска администрация Никопол.
 4. Конкурс за длъжността \\"Директор на дирекция \\"Икономически дейности\\" при Общинска администрация Никопол
 5. Конкурс за длъжността \\"Директор на дирекция \\"Административно обслужване и Правни дейности\\" при Общинска администрация Никопол
 6. Конкурс за длъжностите: старши експерт
 7. Обявление за свободни работни места в СУ \\"Христо Ботев\\" гр. Никопол
 8. Конкурс за длъжността: Директор на дирекция "Устройство на територията" при Общинска администрация Никопол
 9. Конкурс за длъжността старши експерт "Финансово - счетоводни дейности"
 10. Конкурс за социален работник към екип приемна грижа , предоставящ услугата "Приемна грижа в Община Никопол
 11. Конкурс за възлагане на управлението на “МБАЛ– Никопол” ЕООД - гр.Никопол
 12. Конкурс за заемане на длъжността „Директор” на Целодневна детска градина „Здравец”, село Муселиево