Проект №DIR-5112122-3-68 ”Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)” Договор за безвъзмездна финансова помощ №DIR-5112122-C006 от 22.08.2012 г.

Дата на публикуване: 24.06.2013 00:00


На 21.12.2015 г. се проведе официална церемония „Приключване на дейностите по проект „Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Левски(Никопол)” и приемане на обекта от Възложителя” и закриваща пресконференция.
  - СНИМКИ


Община Никопол в партньорство с общините Свищов, Павликени, Левски и Белене организира официална церемония „Приключване на дейности по проект „Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Левски(Никопол)” и приемане на обекта от Възложителя на 21.12.2015 г. от 10:30 часа.


Покана за участие в информационен ден по проект ”Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)”

ПОКАНА за участие в информационен ден по проект ”Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)” - Информационният ден ще се проведе на 17 септември 2015 г. (четвъртък) от 11:00 часа в Заседателната зала, ет. 1 в сградата на Община ПавликениИнформационен ден в село Санадиново 20.05.2015 - линк към видео

 

Презентация от информационния ден на 20.05.2015

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 20.05.2015

 

Галерия 20.05.2015г.

 

 

 

Ръководството на Община Никопол - бенефициент по проект „Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)“, има удоволствието да Ви покани на ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА НАПРЕДЪКА ПО ПРОЕКТА

 

На  20 май 2015 г. (сряда) в община Никопол ще се проведе информационен ден за напредък

 

НАПРЕДЪК СМР

 

Стартира изграждането на площадка за предварителна обработка на отпадъци и претоварване в превозни средства за дълги разстояния край Павликени

Прессъобщение от 12.06.2014 г.


Прессъобщение от 06.06.2014 г.
 
Основни строителни дейности към 15.05.2014 г.

Галерия

Прессъобщение от 25.04.2014 г.

Прессъобщение от 28.03.2014 г.

Прессъобщение от 25.03.2014 г.

Прессъобщение от 13.12.2013 г.


Сключени договори по проекта

Презентация

Съобщение

Първа копкаИнформация по Проект №DIR-5112122-3-68” Изграждане на регионалнатасистема за управление на отпадъците в регион Левски(Никопол)” Договор за безвъзмездна финансова помощ №DIR-5112122-C006 от22.08.2012 г.


Галерия от проведена среща


Протоколи от Общото събрание
 1. регион Левски (Никопол)” Договор за безвъзмездна финансова помощ №DIR-5112122-C006 от 22.08.2012 г.... - Текуща страница
 2. проект BG05M9OP001-2.002-0151-C001 „Можем да дадем повече”
 3. проект \\"Приеми ме 2015\\"
 4. Проект „Предотвратяване на риска от наводнения от река Дунав при Никопол и Турну Мъгуреле - предпоставка за опазване на околната среда в трансграничния регион“
 5. Проект Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Никопол
 6. Изграждане на мостове с използване на петте сетива
 7. Проект по ОПАК №13-13-106/10.04.2013 г. "Политики за пълноценно европейско развитие на Община Никопол"
 8. Проект по ОПАК - "Общинска администрация Никопол - "ЗА" ефективна структура и управление"
 9. Проект по ОПАК № А12-22-100/16.11.2012 г. "Усъвършенстване и укрепване на административния капацитет на община Никопол"
 10. ОП "РЧР" Схема № BG051PO001- 4.1.05-0081 - "Детска академия за толерантност"
 11. ОП "РЧР" Схема № BG051PO001-5.1.04 - "Помощ в дома"