Правилници и програми

Дата на публикуване: 16.08.2012 13:57


ПРОГРМА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИО ГОРИВА НА ОБЩИНА НИКОПОРЛ ЗА 2022-2025Г.

Общинска програма за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на утвърдените норми за вредни вещества на община Никопол за периода 2021 – 2025 г.

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НИКОПОЛ ЗА ПЕРИОДА 2021 - 2028 г.

Програма за енергийна ефективност на Община Никопол за периода 2020-2022г.

Програма за управление на Кмета на Община Никопол за мандат 2019-2023г.
 

ПРОГРМА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИО ГОРИВА НА ОБЩИНА НИКОПОЛ ЗА 2019-2021Г.

 
 
 
 
 
 

Наименование Брой тегления
ПРОГРМА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИО ГОРИВА НА ОБЩИНА НИКОПОРЛ ЗА 2022-2025Г. (1) (1).docx 4 Изтегли документ с име "ПРОГРМА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИО ГОРИВА НА ОБЩИНА НИКОПОРЛ ЗА 2022-2025Г. (1) (1).docx"
Правилник ОбС - Никопол мандат 2019-2023г..docx 128 Изтегли документ с име "Правилник ОбС - Никопол мандат 2019-2023г..docx"
Решение на Адм.съд Плевен - Председателски съвет.pdf 179 Изтегли документ с име "Решение на Адм.съд Плевен - Председателски съвет.pdf"
KAV Nikopol 14122021.docx 273 Изтегли документ с име "KAV Nikopol 14122021.docx"
програма отпадъци 2021-2028.docx 235 Изтегли документ с име "програма отпадъци 2021-2028.docx"
Правилник ОбС - Никопол мандат 2019-2023г..docx 432 Изтегли документ с име "Правилник ОбС - Никопол мандат 2019-2023г..docx"