Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ

Дата на публикуване: 13.09.2012 15:03

РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ, ПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.12 ОТ  ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ  НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИиме, презиме ,фамилия

Дек-я

По

Чл.12, т.1

Вр.чл.5

В срок

Да/не

Дек-я

По

Чл.12,т.2

в срок

Да/не

Дек-я

По

Чл.12,т.3

В срок

Да/не

Дек-я

По

Чл.12, т.4

В срок

Да/не

Номер и

 Дата на пода -

ване на дек-ята

1.


Мария Людмилова Георгиева

да

да

Не е подавана

Не е подавана

№3/09.11.2015г.

2.


Любомир Димитров Мачев

да

      да

Да

26.11.15г.

Не е подавана

№4/09.11.2015г. 26.11.2015г.

3.


Светослав Валериев Ангелов

     да

      да

Не е подавана

Не е подавана

№5/09.11.2015г.

4.


Красимир Недков Халов

     да

      да

Не е подавана

Не е подавана

№6/09.11.2015г.

5.


Надка Божинова Димитрова

     да

      да

Не е подавана

Не е подавана

№7/09.11.2015г.

6.


Иван Стоилов Павлов

     да

      да

Не е подавана

Не е подавана

№8/09.11.2015г.

7.


Светла Миланова Асенова

     да

      да

Не е подавана

Не е подавана

№9/09.11.2015г.

8.


Айхан Орханов Османов

     да

      да

Не е подавана

Не е подавана

№10/09.11.2015г.

9.


Димитър Георгиев Георгиев

     да

      да

Не е подавана

Не е подавана

№11/09.11.2015г.

10.


Емил Илиев Бебенов

     да

      да

Не е подавана

Не е подавана

№12/09.11.2015г.

11.


Красимир Гатев Миланов

     да

      да

Не е подавана

Не е подавана

№13/09.11.2015г.

12.


Цветан Паскалев Андреев

     да

      да

Не е подавана

Не е подавана

№14/09.11.2015г.

13.


Любомир Василев Стоилов

     да

      да

Не е подавана

Не е подавана

№15/09.11.2015г.

14.


Майдън Ахмедов Сакаджиев

     да

      да

Не е подавана

Не е подавана

№16/09.11.2015г.

15.


Ахмед Мехмедов Ахмедов

     да

      да

Не е подавана

Не е подавана

№17/09.11.2015г.

16.


Ахмед Юсеинов Ахмедов

     да

      да

Не е подавана

Не е подавана

№18/09.11.2015г.

17.


Илияс Махмудов Усув

     да

      да

Не е подавана

Не е подавана

№19/09.11.2015г.

18.


Кирил Симеонов Кирилов

      да

      да

Не е подавана

Не е подавана

№32/30.11.2015г.