Контакти

Дата на публикуване: 13.09.2012 00:00

КОНТАКТИ

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –НИКОПОЛ

Адрес : 5940гр.Никопол, ул. „Ал.Стамболийски” №5, етаж 3

 

 Име и длъжност

Телефон

Е-mail

д-р Цветан Андреев - Председател

06541/21-91

obs_nik@abv.bg

Ралица Александрова – техн.сътрудник „Общински съвет”

 

06541/25-08

Факс:06541/27-64

obs_nik@abv.bg  

  Майдън Сакаджиев - зам. Председател    
  Айгюн Али - общински съветник
   
  Айлян Пашала - общински съветник
   
  Борислав Симеонов - общински съветник    
  Веселин Недков - общински съветник    
  Красимир Халов - общински съветник    
  Красимир Гатев - общински съветник    
  Любомир Мачев - общински съветник    
  Надка Божинова - общински съветник    
  Светослав Ангелов - общински съветник    
  д-р Тодор Бузев - общински съветник    
  Яница Йорданова - общински съветник