Съобщения

Дата на публикуване: 22.11.2012 09:29


Проект на Правилник  за организацията и дейността на Общински съвет – Никопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за периода 2019 г.-2023 г. , ведно с Мотиви за неговото изработване

На основание чл. 26 ал. 2 от ЗНА и във връзка с чл. 77 от АПК всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в 14-дневен срок от публикуването на настоящото съобщение и проекта на Правилник  за организацията и дейността на Общински съвет – Никопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за периода 2019 г.-2023 г. Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Никопол -  гр. Никопол, ул. "Александър Стамболийски" № 5 или на e-mail: obshtina@nikopol-bg.com, obs_nik@abv.bg

13.11.2019 г.

-------------------------------


Становище временна комисия съдебни заседатели

21.08.2019 г.

-------------------------------
ОБЩИНСКИ СВЕТ – НИКОПОЛ ОБЯВЯВА СТАРТИРАНЕТО НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ  ЗА РАЙОНЕН СЪД – НИКОПОЛ И ОКРЪЖЕН СЪД – ПЛЕВЕН

10.06.2019 г.

-------------------------------Решение № 249 от 12.06.2017 г.

Докладна записка

Приложение - Проект наредба за изменение и допълнение на Наредба №1

 

01.08.2017 г.

-------------------------------

График

 

за изнесени приемни дни на Общински съвет-Никопол, мандат 2015 г.- 2019 г.

за м. март 2016 г.

 

Населено място

дата

час

Място на провеждане

1

 

с. Драгаш войвода

09.03.2016 г.

14,00 ч.

Сграда на кметството

2

 

с. Черковица

09.03.2016 г.

16,00 ч.

Сграда на кметството

3.

 

с. Бацова махала

11.03.2016 г.

14,00 ч.

Сграда на кметството

4.

 

с. Санадиново        

11.03.2016 г.

16,00 ч.

Сграда на Пенсионерски клуб

5.

 

с. Новачене

11.03.2016 г.

17,30 ч.

Сграда на Пенсионерски клуб

6.

 

с.Лозица

15.03.2016 г.

14,00 ч.

Сграда на кметството

7.

 

с.Любеново

15.03.2016 г.

16,00 ч.

Сграда на кметството

8.

 

с.Въбел

15.03.2016 г.

17,30 ч.

Сграда на кметството

 

 

 

 

 

 


Мария Георгиева - Председател на Общински съвет-Никопол


 

 

График

 

за изнесени приемни дни на Общински съвет-Никопол, мандат 2015 г.- 2019 г.

за м. декември 2015 г.


Населено място

дата

час

Място на провеждане

1

с. Жернов

07.12.2015 г.

16,00 ч.

Сграда на кметско наместничество

2

с. Муселиево

09.12.2015 г.

10,00 ч.

Клуб на пенсионера

3.

с. Дебово

10.12.2015 г.

15,00 ч.

Клуб на пенсионера

4.

с. Асеново   

14.12.2015  г.

10,00 ч.

Сграда на кметството

5.

с. Евлогиево

15.12.2015 г.

10,00 ч.

Сграда на кметско наместничество

 

 

 

 

 


Мария Георгиева - Председател на Общински съвет-НикополПроект на дневен ред за сесия на Общински Съвет - Никопол, която ще се проведе на 30.11.2012 г. от 10.00 часа в заседателната зала на Общината.

Наименование Брой тегления
Правилник 2019-2023 (Проект).pdf 298 Изтегли документ с име "Правилник 2019-2023 (Проект).pdf"
МОТИВИ.pdf 340 Изтегли документ с име "МОТИВИ.pdf"