Осигуряване на топъл обяд в Община Никопол

Дата на публикуване: 18.10.2016 08:36

През периода 01.10.2016 г. – 30.04.2017 г. Община Никопол ще продължи реализирането на  Проект "Осигуряване на топъл обяд в община Никопол"  по Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05FMOP001- 03.02 „Осигуряване на топъл обяд“ – 2016 г., Договор № BG05FMOP001-3.002-0037-С01 и анекс към него, финансирана по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

Проектът е насочен към оказване на подкрепа с топъл обяд на 125 лица от община Никопол – 70 от гр. Никопол и 55 от с. Новачене, в продължение на още 7 месеца.

Топлият обяд /супа, основно ястие и хляб/ ще се предлага в делнични дни от 11.30 ч. до 13.00 часа за периода 01.10.2016 г. – 30.04.2017 г.

Безплатната храна ще се приготвя и предлага в базата на Домашен социален патронаж гр. Никопол и филиала в с. Новачене.