ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА „ТОПЪЛ ОБЯД У ДОМА В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ-2020 г.“, финансирана от националния бюджет чрез Агенция за социално подпомагане Проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Никопол“

Дата на публикуване: 27.04.2020 00:00

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ЦЕЛЕВО ПОДПОМАГАНЕ С ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА НИКОПОЛ“ СЕ УДЪЛЖАВА ДО 31.12.2020 Г.


В условията на продължаващата извънредна епидемична обстановка, произтичаща от необходимостта от ограничаване разпространението на COVID -19, продължава изпълнението на проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Никопол“. На база сключени допълнителни споразумения към договор № ФС01-0439/23.04.2020 г., финансиран от Агенция за социално подпомагане по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020“,  проектът ще се реализира в рамките на 167 работни дни, в периода 01.05.2020 г. – 31.12.2020 г., при запазване броя на потребителите – 170.

Подкрепата продължава да е насочена към лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина; уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната не са в състояние да си осигурят прехраната, както и лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.

Топлият обяд /супа, основно ястие и хляб, както и веднъж в седмицата десерт/ се предлага всеки делничен ден, като храната се доставя със специализиран превоз до дома на потребителите.

При заявено желание се оказва и съпътстваща подкрепа за социално приобщаване, чрез осигуряване достъп до обществени услуги, закупуване на хранителни продукти или продукти от първа необходимост, със средства на лицата и др.

 

Лица за контакти:

 

Искра  Ангелова – ръководител на проекта , GSM  0879401480         

 

За ДСП Никопол -   Нина Делин, GSM 0888006310

За ДСП Новачене –   Пепа Енева,   GSM  0879401480-------------------------------------------

ПРОДЪЛЖАВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ЦЕЛЕВО ПОДПОМАГАНЕ С ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА НИКОПОЛ“

В условията на продължаващата извънредна епидемична обстановка, произтичаща от необходимостта от ограничаване разпространението на COVID -19, продължава изпълнението на проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Никопол“. На база сключени допълнителни споразумения към договор № ФС01-0439/23.04.2020 г., финансиран от Агенция за социално подпомагане по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020“,  проектът ще се реализира в рамките на 126 работни дни, в периода 01.05.2020 г. – 31.10.2020 г., при запазване броя на потребителите – 170.

Подкрепата е насочена към лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина;

уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната не са в състояние да си осигурят прехраната, както и лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.

Топлият обяд /супа, основно ястие и хляб/ се предлага всеки делничен ден, като храната се доставя със специализиран превоз до дома на потребителите.

При заявено желание се оказва и съпътстваща подкрепа за социално приобщаване, чрез осигуряване достъп до обществени услуги, закупуване на хранителни продукти или продукти от първа необходимост, със средства на лицата и др.

Лица за контакти:

Искра  Ангелова – ръководител на проекта , GSM  0879401480         

За ДСП Никопол -   Нина Делин, GSM 0888006310

За ДСП Новачене –   Пепа Енева, GSM  0879401480
-------------------------------------------

ПРОДЪЛЖАВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ЦЕЛЕВО ПОДПОМАГАНЕ С ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА НИКОПОЛ“

  В условията на обявената извънредна епидемична обстановка, произтичаща от необходимостта от ограничаване разпространението на COVID -19, продължава изпълнението на проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Никопол“. На база сключени допълнителни споразумения към договор № ФС01-0439/23.04.2020 г., финансиран от Агенция за социално подпомагане по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020“,  проектът ще се реализира в рамките на 84 работни дни, в периода 01.05.2020 г. – 31.08.2020 г., при запазване броя на потребителите – 170.

Подкрепата е насочена към лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина;

уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната не са в състояние да си осигурят прехраната, както и лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.

Топлият обяд /супа, основно ястие и хляб/ се предлага всеки делничен ден, като храната се доставя със специализиран превоз до дома на потребителите.

При заявено желание се оказва и съпътстваща подкрепа за социално приобщаване, чрез осигуряване достъп до обществени услуги, закупуване на хранителни продукти или продукти от първа необходимост, със средства на лицата и др.

 
Лица за контакти:

 Искра  Ангелова – ръководител на проекта , GSM  0879401480         

 За ДСП Никопол -   Нина Делин, GSM 0888006310

             За ДСП Новачене –   Пепа Енева,   GSM  0879401480

-------------------------------------------

ПРОДЪЛЖАВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ЦЕЛЕВО ПОДПОМАГАНЕ С ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА НИКОПОЛ“

  В условията на обявената извънредна ситуация, произтичаща от необходимостта от ограничаване разпространението на COVID -19, продължава изпълнението на проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Никопол“. На база сключено допълнително споразумение към договор № ФС01-0439/23.04.2020 г., финансиран от Агенция за социално подпомагане по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020“,  проектът ще се реализира в рамките на 58 работни дни, в периода 01.05.2020 г. – 24.07.2020 г., при запазване броя на потребителите – 170.

Подкрепата е насочена към лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина;

уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната не са в състояние да си осигурят прехраната, както и лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.

Топлият обяд /супа, основно ястие и хляб/ се предлага всеки делничен ден, като храната се доставя със специализиран превоз до дома на потребителите.

При заявено желание се оказва и съпътстваща подкрепа за социално приобщаване, чрез осигуряване достъп до обществени услуги, закупуване на хранителни продукти или продукти от първа необходимост, със средства на лицата и др.

 Лица за контакти:

 Искра  Ангелова – ръководител на проекта , GSM  0879401480         

 За ДСП Никопол -   Нина Делин, GSM 0888006310

             За ДСП Новачене –   Пепа Енева,   GSM  0879401480


-------------------------------------------

В условията на обявената извънредна ситуация, произтичаща от необходимостта от ограничаване на разпространението на COVID -19 Община Никопол, в периода 01.05.2020 г. – 19.06.2020 г., в рамките на 33 работни дни, ще изпълни проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Никопол“. Проектът е финансиран от Агенция за социално подпомагане, по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020“, утвърдена със Заповед РД01-209 от 27.03.2020 на министъра на труда и социалната политика.

По проекта ще се реализират 2 трапезарии: Трапезария 1, с база ДСП Никопол и в Трапезария 2, с база ДСП Новачене.

 

            Брой потребители – 170.

 

Целеви групи по проекта:

  1. Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина;
  2. Уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната не са в състояние да си осигурят прехраната;
  3. Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.

С оглед противоепидемичните препоръки на създадения Национален оперативен щаб, потребителите не следва да подават заявления и да сключват договори за ползване на социалната услуга. Община Никопол се ангажира гъвкаво да използва всички възможности за идентифициране на нуждаещите се лица на територията на общината - информация от институции, в т.ч. РЗИ, служебни лица, граждани, разговор по телефона и др.

Топлият обяд /супа, основно ястие и хляб/ ще се предлага всеки делничен ден, като храната ще бъде доставяна със специализиран превоз до дома на потребителя.

 

Лице за контакти: Искра Ангелова, телефон: 0878782083